zo 21 jul 2019  om 9.30 uur, Waaksens
Voorganger: ds. R. Voogd
Eredienst

Het is een gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum

1e collecte: Kerk in Actie
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Chauffeur nodig? Bel fam. J. Bakker, tel. 46 91 32

terug