zo 28 jul 2019  om 9.30 uur, Lollum
Voorganger: dhr. R. Meeuwsen, Franeker
Eredienst

Het is een gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum

1e collecte: Hosp. Broeders
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Chauffeur nodig? Bel mevr. T. Visser, tel. 46 92 73.

terug