zo 11 aug 2019  om 9.30 uur, Lollum
Zangdienst

Het is een gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Chauffeur nodig? Bel mevr. H. Kooistra, tel. 46 93 60.

 

terug