zondag 25 juli 2021  om 11.00 uur, Burgwerd
Voorganger: ds. P. Speelman, Folsgare
Eredienst

In het kerkkrantje staat vermeld dat de diensten op 11 juli en 25 juli in Hichtum worden gehouden, maar dit is niet juist. Beide zondagen worden deze erediensten in Burgwerd gehouden. Deze dienst kan niet online worden gevolgd.
Voor deze diensten is opgave nodig. Dit kan op zaterdagmiddag tussen 16.00 uur en 18.00 uur bij Djurre Zijsling, tel. 06 4006 1400.


Collecte:
1collecte: CliniClowns
2collecte: Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum

terug