Omtinkers
28 jan 2016 Omtinkers
Eerder informeerden wij u al dat Martzen Gaastra en Feikje de Jong hebben aangeven hun functie als ‘omtinker’ over te willen dragen aan een ander gemeentelid. De afgelopen weken hebben wij een aantal gemeenteleden benaderd met de vraag of zij de rol van ‘omtinker’ op zich willen nemen. Rienkje Koopmans is bereid gevonden om één van de wijken over te nemen.

Voor de andere vrijkomende wijk zoeken we nog een ‘omtinker’. Wij begrijpen dat uw andere (drukke) werkzaamheden hebt, maar geven u graag in overweging om voor onze Protestantse Gemeente het zoeken naar houvast, troost, gemeenschap en vreugde te blijven behouden en door te geven. Graag houden we voor onze gemeenteleden deze voorziening op peil, het is tenslotte de kern van het gemeentezijn. Indien er toch geen ‘omtinker’ wordt gevonden, zullen we de vacante wijk herverdelen. Hierdoor wordt het voor de ‘omtinkers’ een zwaardere klus, dat kan toch geen bedoeling zijn van het ‘gemeentezijn’? Voelt u zich geïnspireerd door  en voor uw ‘mienskip’? Neem dan contact op met Titia Schilstra, ouderling en contactpersoon van de ‘omtinkers’.
terug