Onze gemeente Onze gemeente
De Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens wil als gemeenschap haar geloof belijden en vieren. Het is een kleine betrokken gemeenschap van mensen die met elkaar verbonden zijn in geloof, waarin alle aspecten van het leven van belang zijn: dankbaarheid, vreugde, teleurstelling, pijn en verdriet. We geloven in God die zich heeft doen kennen aan mensen op diverse wijzen, via het volk Israël, via Jezus, via de Geest, via bijbelverhalen en die zich nog steeds wil doen kennen aan mensen.

U kunt hier ons beleidsplan inzien.

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat zaken door een Gemeente of haar Kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. Hiervoor is een 'plaatselijke regeling' opgesteld.

 
 
Onze Huizen van God Onze Huizen van God

De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens heeft binnen haar dorpen drie 'Huizen van God'. Eerder is besloten om de kerken onder te brengen in stichtingen. De betreffende stichtingen zijn verantwoordelijk voor het voortbestaan (o.a. beheer, onderhoud en gebruik) van de kerkgebouwen. De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens huurt voor haar erediensten de kerken bij de stichtingen.
lees meer ยป