Ouderlingen Ouderlingen
Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor - met vorming en toerusting - dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.
Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat.

In de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens zijn er momenteel 2 ouderling en is er één vacature voor ouderling. In verband met ons privacybeleid vermelden we één contactadres:
 
Naam Functie Adres   Telefoonnummer
Jeannette Westra
 
(jeugd)Ouderling
 
Berghuizerweg 6
8823 SB  LOLLUM
  (0517) 46 92 59 
terug