Omtinkers Omtinkers
De omtinkers verzorgen een deel van het pastorale werk. Via een wijkindeling zijn vier gemeenteleden 'benoemd'.
De omtinkers in onze Gemeente zijn:
 
Naam Adres Telefoonnummer Wijk (globaal)*
Jeannet Westra

 
Berghuizerweg 6
8823 SB  LOLLUM
 
(0517) 46 92 59

 
Waaksens
Ald Haven (boven nr. 20 en oneven)
 
Rienkje Koopmans


 
Waaxenserweg 37
8823 SW  LOLLUM

 
(0517) 46 92 18


 
Waaxenserweg
It Fabryk
Van Abbemastrjitte
Elshoutbuurt (even nr.)
 
Tjam Visser/ Hillie Kooistra 
Noordereind 15 / 37
8823SM  LOLLUM


 
(0517) 49 92 73 / 46 91 48 
Ald Haven (oneven nr.)
Noordereind (even nr.)
Berghuizerweg
Barsumerpad
 
Frieda Kuijpers-Cnossen 
Elshoutbuurt 8
8823 SV  LOLLUM


 
(0517) 85 42 73 
Noordereind (oneven)
Kerkstraat
Hizzaarderlaan
Ald Haven (oneven nr.'s 11 t/m19)
 

*: indien u niet weet wie uw omtinker is, neem dan contact op met de ouderling pastoraat of met de scriba.

 
terug