Kerkenraad Kerkenraad
Voel u vrij om contact op te nemen met een van de leden van de Kerkenraad. U vindt hier de contactgegevens.
 
Scriba / secretariaat Scriba / secretariaat
Indien u contact op wilt nemen met de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens dan kan dat via de scriba.
lees meer »
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Neem contact op met het Kerkelijk Bureau om uw wijzigingen door te geven.
lees meer »
 
Omtinkers Omtinkers
De omtinkers verzorgen een deel van het pastorale werk. Via een wijkindeling zijn vijf gemeenteleden 'benoemd'.
 
lees meer »
 
Predikant Predikant
Op dit moment is onze Gemeente vacant. 
  
Indien er zich omstandigheden voordoen waarbij op korte termijn of direct een predikant nodig is, dan kunt u contact opnemen met de scriba of de voorzitter van de Kerkenraad, eventueel via uw omtinker.