Kerkenraad Kerkenraad
Voel u vrij om contact op te nemen met een van de leden van de Kerkenraad. U vindt hier de contactgegevens.
 
Scriba / secretariaat Scriba / secretariaat
Indien u contact op wilt nemen met de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens dan kan dat via de scriba.
lees meer »
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Neem contact op met het Kerkelijk Bureau om uw wijzigingen door te geven.
lees meer »
 
Omtinkers Omtinkers
De omtinkers verzorgen een deel van het pastorale werk. Via een wijkindeling zijn vijf gemeenteleden 'benoemd'.
 
lees meer »
 
Predikant Predikant
We vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent op welke wijze en wanneer u zelf contact kunt zoeken met onze predikant. Aangezien onze Gemeente een parttime (33%) predikant heeft is haar bereikbaarheid daardoor ook beperkt tot een aantal dagdelen.
 
Dominee Voogd haar vaste werkdag is woensdag en een keer per twee weken op dinsdag. Op deze dagen kunt u haar telefonisch bereiken via 06 – 360 380 89. Ook kunt u via de e-mail contact met haar opnemen, dat kan via r.voogd@tsjerkelollumwaaksens.nl
  
Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de vaste werkdagen van dominee Voogd, waarbij op korte termijn of direct een predikant nodig is, dan kunt u contact opnemen met de scriba of de voorzitter van de Kerkenraad, eventueel via uw omtinker.