College van Diakenen College van Diakenen
Het College van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en de het besef van onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld.
De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie.

Samenstelling
Het College van Diakenen bestaat uit 3 personen. In verband met ons privacybeleid vermelden we één contactadres:
 
Naam Functie Adres Telefoonnummer
Frieda Kuijpers
 
Diaken
 
Elshoutbuurt 8
8823 SV  LOLLUM
(0517) 85 42 73
 


 
terug