Van de Kerkenraad - september 2017
10 sep 2017

Van de Kerkenraad - september 2017
Even geen erediensten in de Hubertuskerk
Alle gemeenteleden zijn aan het begin van de zomervakantie geïnformeerd over het starten van de werkzaamheden rond de restauratie en herinrichting van de Hubertuskerk in Lollum. Dat we een tijdje niet onze erediensten in de Hubertuskerk kunnen vieren is daarmee een feit. Voor de afgelopen zomerperiode hebt u een gewijzigd rooster ontvangen.
Voor de komende maanden heeft de Kerkenraad een besluit genomen over een gestructureerde oplossing. Dat betekent dat we vanaf september twee keer per maand de eredienst in Waaksens vieren en twee keer per maand in it Lokaal te Lollum. Op deze wijze verwacht de Kerkenraad een goede balans te vinden tussen de (extra) belasting van vrijwilligers en de sfeer.
Op het moment dat de Hubertuskerk weer beschikbaar is, treden de oorspronkelijke afspraken over het gebruik van de kerken weer in werking.
 
Evaluatie werkplan ds. Voogd
Voor de zomervakantie heeft er een evaluatiegesprek tussen een vertegenwoordiging van de Kerkenraad en ds. Voogd plaatsgevonden. Met de komst van ds. Voogd is er een werkplan opgesteld waarin staat beschreven op welke wijze de beschikbare werktijd wordt ingevuld en verdeeld tussen de werkzaamheden. Insteek van het evaluatiegesprek was om het werkplan te evalueren en indien nodig bij te sturen. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat er niet voldoende uren beschikbaar zijn om alle werkzaamheden uit te voeren. De uitkomsten van het evaluatiegesprek zijn besproken binnen de Kerkenraad, die de uitkomsten erkende. Vanuit ‘goed werkgeverschap’ is er een werkgroep vanuit de Kerkenraad samengesteld die de mogelijkheden voor urenverruiming of taakverlichting in kaart brengt.  
 
terug