Einde dienstverband ds. Westra
23 jan 2016 Einde dienstverband ds. Westra
Afgelopen week heeft onze predikant, de heer L.H. Westra, ons geïnformeerd dat hij een aanvraag ‘ontheffing uit het ambt op eigen verzoek’ indient. Dit betekent dat ds. Westra de arbeidsovereenkomst beëindigt en hierdoor niet meer als predikant is verbonden aan de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens en de Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum. In overleg is besloten om de arbeidsovereenkomst per 1 april 2016 te beëindigen.

Alle gemeenteleden hebben hierover een brief ontvangen van de Kerkenraad en een brief van ds. Westra met daarin zijn persoonlijke keuze.
terug