Uitnodiging Herderstocht
02 dec 2017

Uitnodiging Herderstocht
De LiturgieCommissie van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens organiseert voor alle inwoners van Lollum en Waaksens en andere belangstellenden op Kerstnacht (24 december) een Herdertjestocht. De tocht begint om 20.00 uur in it Lokaal waar u in groepen wordt verdeeld en 'op reis' wordt gestuurd door de windlichtjes te volgen.
We sluiten de dienst gezamenlijk af in de Greidhoeke Katedraal.

Bij slecht weer gaat de tocht niet door, maar vieren we de Kerstnachtdienst in de Greidhoeke Katedraal om 20.00 uur.
terug