Onze Huizen van God Onze Huizen van God
De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens heeft eerder haar kerken ondergebracht in stichtingen. De betreffende stichtingen zijn verantwoordelijk voor het voortbestaan (o.a. beheer, onderhoud en gebruik) van de kerkgebouwen. De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens huurt voor haar erediensten de kerken bij de stichtingen. In onze dorpen bevinden zich drie kerken:
  • Hubertustsjerke in Lollum
  • Thomastsjerke in Waaksens
  • Greidhoeke Kathedraal
De Hubertustsjerke en Thomastsjerke
De Hubertustsjerke in Lollum en de Thomastsjerke in Waaksens en de bijbehorende begraafplaatsen zijn in het verleden overgedragen aan Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens. De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens gebruikt/huurt deze kerken voor de erediensten.  De afspraak is gemaakt dat er circa 40 keer per jaar gebruik wordt gemaakt van de Hubertustsjerke in Lollum en circa 8 keer per jaar van de Thomastsjerke in Waaksens.

Greidhoeke Kathedraal
De Greidhoeke Kathedraal van Lollum is overgedragen aan Stichting Greidhoeke Kathedraal. De Protestantse Gemeente gebruikt deze kerk in principe niet.
terug