Gezamenlijke diensten met Burgwerd-Hartwerd-Hichtum
02 jul 2021 Gezamenlijke diensten met Burgwerd-Hartwerd-Hichtum
Op zondag 11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augustus en 15 augustus is er een gezamenlijke eredienst met de Protestantse Gemeente te Burgwerd-Hartwerd-Hichtum.
In het kerkkrantje staat vermeld dat de diensten op 11 juli en 25 juli in Hichtum worden gehouden, maar dit is niet juist. Beide zondagen worden deze erediensten in Burgwerd gehouden. Deze dienst kan niet online worden gevolgd.
Voor deze diensten is opgave nodig. Dit kan op zaterdagmiddag tussen 16.00 uur en 18.00 uur bij Djurre Zijsling, tel. 06 4006 1400.
terug