Jongeren en de 40-dagentijd
19 feb 2021

Jongeren en de 40-dagentijd
Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmharigheid, op een daad van goedheid.
Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdag bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.
De komende zondagen in de 40-dagentijd nemen een aantal jongeren uit onze Gemeente u mee in hun barmhartigheid.

Zij dragen in een online video ieder keer een stukje van het gedicht 'Mensenkind, wees jij maar niet verlegen' voor.

In de online diensten van onze Gemeenten kunt u deze jongerenbijdrage bekijken. Wij nodigen u van harte uit!
terug