Kerk weer open
04 jun 2021

Kerk weer open
De Kerkenraad heeft besloten om in juni weer (voorzichtig) gemeenteleden toe te laten tot de erediensten. Dit betekent dat u vanaf 6 juni weer welkom bent in de kerk. Het maximaal aantal mensen 'coronaproof' is dertig, en zingen mag nog niet. 
Verder geldt de volgende werkwijze:
  • Opgave is nodig! Hiervoor kunt u op zaterdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur zich opgeven bij Tjitze Schilstra, tel. 0517-469200. 
  • Op zondagmorgen is de kerk open vanaf 9.15 uur. De koster vangt u buiten op en een kerkrentmeester begeleidt u naar uw plaats.
  • Bij de ingang van de kerk is er desinfectie aanwezig.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht. Als u zit mag het mondkapje af.
  • Bij het uitgaan zijn er schalen voor de collecte. Bij het verlaten van de kerk wordt gepaste afstand gehouden.
U kunt de dienst ook via onze livestream bekijken als u liever nog thuis blijft of als het maximaal aantal bezoekers is bereikt. Hebt u nog geen account of weet u niet precies hoe dat moet? Kijk dan hier verder.
terug