zo 25 aug 2019  om 9.30 uur, Lollum
Voorganger: ds. G. Wessels, Leeuwarden
Eredienst

Het is een gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum

1e collecte: Kinderdorpen
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Chauffeur nodig? Bel fam. P. Kaastra, tel. 46 91 27.

 

terug