zondag 12 december 2021 om 9.30 uur, Lollum

Eredienst (ook online): Derde Adventszondag
Voorganger(s): ds. L. Muilwijk-Huis, Workum

Op 26 november jl. heeft de Rijksoverheid nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Deze maatregelen hebben vooralsnog geen gevolgen voor onze kerkdiensten, behoudens de maatregelen die al van kracht waren.

Voor komende zondag is het volgende advies:
- Dringend advies om 1,5 meter afstand in acht te nemen
- Mondkapjes gebruiken bij verplaatsingen in de kerk
- Het hanteren van overige basisregels 

U kunt de dienst ook via onze livestream bekijken als u liever nog thuis blijft of als het maximaal aantal bezoekers is bereikt. Hebt u nog geen account of weet u niet precies hoe dat moet? U leest dat hier.

Collecte:
1collecte: Binnenlands Diaconaat
2collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 277
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug