zondag 5 februari 2023 om 9.30 uur, Lollum

Eredienst (ook online) met Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. L. Muilwijk-Huis, Workum

Tijdens de dienst viering van het Heilig Avondmaal

1collecte: Werelddiaconaat
2collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug