zo 29 sep 2019  om 9.30 uur, Waaksens
Voorganger: ds. W. Keuning, Mantgum
Eredienst

1e collecte: Werelddiaconaat
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Chauffeur nodig? Bel fam. J. Bakker, tel. 46 91 32.

terug