zondag 1 mei 2022 om 9.30 uur

Eredienst (ook online)
Voorganger(s): ds. R. Reitsma, Leeuwarden

Eredienst (ook online)
Voorganger(s): ds. R. Reitsma (Leeuwarden)

 
Vanaf 25 februari 2022 zijn er geen beperkende coronamaatregelen meer voor kerken.
Wilt u wel rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid? 
Daarnaast blijft u thuis bij ziekteklachten en houdt u de algemene hygiënemaatregelen in acht.

Collecte:
1collecte: Rudolphstichting
2collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug