zondag 22 mei 2022 om 9.30 uur, Lollum

Eredienst (ook online)
Voorganger(s): ds. R. Voogd

1collecte: Missionair werk
2collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug