donderdag 26 mei 2022 om 9.30 uur, Jacobikerk te Wommels

Eredienst/Hemelvaart
Voorganger(s): ds. V. Top, Sneek

De dienst is in samenwerking met de Protestantse Gemeente te Wommels-Hidaard en wordt in de Jacobikerk te Wommels gehouden.

terug