zondag 17 juli 2022 om 9.30 uur, Wommels

Eredienst te Wommels
Voorganger(s): ds. Mook, Sneek

Eredienst te Wommels
Voorganger(s): ds. Mook, Sneek

1collecte: niet bekend
2collecte: niet bekend

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug