zondag 24 juli 2022 om 9.30 uur, Burgwerd

Eredienst te Burgwerd
Voorganger(s): dhr. J.J Hoefnagel, Sneek

Eredienst te Burgwerd
Voorganger(s): dhr. J.J. Hoefnagel, Sneek

1collecte: St. Hart v. Kinderen
2collecte: Protestantse Gemeente te Burgwerd - Hartwerd - Hichtum

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug