zondag 7 augustus 2022 om 10.00 uur, Wommels

Freuledienst te Wommels
Voorganger(s): ds. F. Osinga

Freuledienst te Wommels
Voorganger(s): ds. F. Osinga

1collecte: niet bekend
2collecte: niet bekend

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug