zondag 18 september 2022 om 10.00 uur, Waaksens

Startzondag

Onze startzondag staat dit jaar in het teken van elkaar ontmoeten en aandacht hebben voor elkaar.
We starten deze dag in Waaksens, het is tevens een openluchtdienst en Asaf gaat muziek voor ons maken.

Het programma:
10.00 uur: koffiedrinken
10.30 uur: aanvang dienst
ca. 11.45 uur: samen eten
ca. 13.00 uur: letter/knuffelzoektocht (in Lollum)
ca. 15.00 uur: afsluiting met hapje/drankje in it Lokaal te Lollum

Bij slecht weer zijn we tot en met het eten welkom in de Thomaskerk te Waaksens.

1collecte: Oekraïne
2collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug