Kijk naar de online kerkdienst 10 mei
09 mei 2020

Kijk naar de online kerkdienst 10 mei
De online kerkdienst van de samenwerkende Protestantse Gemeenten in de Greidhoeke kan via deze link bekeken worden (u wordt doorgestuurd naar YouTube). De liturgie kunt u downloaden

De online kerkdienst is met medewerking van:
- Pastores Geertje van der Meer , Simie Aardema en ds. Voogd
- Organist: Doeke van Wieren
- Solozang: Willeke de Vries
- Koorzang: Verrassing
- Ouderling van Dienst: Baukje Okkema (voorzitter Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens)

De Protestantse Gemeenten van Burgwerd-Hartwerd-Hichtum, Kûbaard, Easterein, Lollum-Waakens en Wommels-Hidaard wensen u een fijne en gezegende dienst.
terug