Kijk naar de online kerkdienst 14 juni
14 jun 2020

Kijk naar de online kerkdienst 14 juni
De online kerkdienst van de samenwerkende Protestantse Gemeenten in de Greidhoeke kan via deze link bekeken worden (u wordt doorgestuurd naar YouTube). 

De Protestantse Gemeenten van Burgwerd-Hartwerd-Hichtum, Kûbaard, Easterein, Lollum-Waakens en Wommels-Hidaard wensen u een fijne en gezegende dienst.
terug