Live kerkdiensten via Omrop Fryslân
10 apr 2020

Live kerkdiensten via Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zendt de komende weken op zondagochtend om 10.00 uur een kerkdienst uit op televisie en online. Dat doet de Omrop in samenwerking met de kerkenraad van de PKN gemeente in Franeker. De dienst komt elke keer vanuit de Martinikerk in Franeker. Er zullen wisselende voorgangers zijn en de diensten hebben een oecumenisch karakter.

terug