Nieuwe beperkingen en de gevolgen voor de komende kerkdiensten
22 dec 2021

Nieuwe beperkingen en de gevolgen voor de komende kerkdiensten
Zoveel als mogelijk online kerkdiensten
Onze landelijke Protestantse Kerk heeft na overleg het CIO (landelijke kerkenkoepel) het volgende dringende advies aan onze Gemeente gegeven:
Er een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19 december 05.00 uur. Deze lockdown duurt in        ieder geval tot 14 januari 2022. Maak als Gemeente gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een dienst fysiek gehouden worden, met in achtneming van alle voorschriften over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels.

1e Kerstdag / afscheidsdienst ds. Voogd
De afscheidsdienst van ds. Voogd, welke op 1e Kerstdag wordt gehouden, valt onder een uitzonderlijke omstandigheid. Tijdens deze dienst kunnen we maximaal 30 personen fysiek toelaten. Via de livestream is de dienst te volgen. 

Kerkdiensten 31 december en 9 januari
De kerkdiensten van 31 december (Oudejaarsdag) en 9 januari zijn alleen via de livestream te volgen, we mogen helaas geen gemeenteleden fysiek toelaten in de dienst.

Op 14 januari volgt een nieuwe persconferentie. We hopen vanaf 16 januari weer fysieke kerkdiensten te kunnen organiseren. 
terug