Nieuwe maatregelen corona
13 nov 2021

Nieuwe maatregelen corona
Op vrijdag 12 november jl. heeft de Rijksoverheid nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Deze maatregelen hebben vooralsnog geen gevolgen voor onze kerkdiensten, behoudens de maatregelen die al van kracht waren. De komende week beraadt de Protestantse Kerk in Nederland, samen met andere geloofsgemeenschappen, zich op een eventueel nieuwe advies voor kerkelijke gemeenten. 
Voor komende zondag 14 november is het volgende advies:
- Dringend advies om 1,5 meter afstand in acht te nemen
- Mondkapjes gebruiken bij verplaatsingen in de kerk
- Het hanteren van overige basisregels 

Houd onze website in de gaten voor een eventuele update!
terug