Nieuwe predikant: ds. Rianne van Zessen
15 jul 2023

Nieuwe predikant: ds. Rianne van Zessen
Sinds 9 juli 2023 heeft de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens weer een eigen predikant: ds. Rianne van Zessen. Hier zijn we ontzettend blij mee en grutsk op. 

In de dienst van 9 juli is ds. van Zessen bevestigd, de dienst waarin ds. Muilwijk voorging. 

Van de gemeente ontving ds. van Zessen een olijfboom, met daarin alle gelukswensen van gemeenteleden, familie en andere aanwezigen in de kerkdienst.

Wij wensen ds. Van Zessen veel succes en wijsheid bij de uitvoering van het ambt in onze Gemeente.

terug