Nieuwjaarsgedicht
01 jan 2021 Nieuwjaarsgedicht
Wat staat ons in het nieuwe jaar aan lief en leed te wachten?
We weten 't niet.
We mogen Hem Die spoedig komt , verwachten.
Al is het donker om ons heen en dreigen er gevaren,
Eén is er Die ons altijd trouw in liefde zal bewaren.

We weten niet wat in dit jaar aan moeite ons zal treffen.
God geve dat wij elke dag ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds met liefde en trouw omringen.
Heer, geef ons toch een dankbaar hart voor al uw zegeningen.

We weten niet wat hier op aard' de toekomst zal onthullen.
We weten wél dat U aan ons volkomen zult vervullen.
Wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen, opdat wij in dit nieuwe jaar alléén op U vertrouwen.
G. Fidder
terug