Nog een paar chauffeurs gezocht!
28 jan 2016

Nog een paar chauffeurs gezocht!
In de vorige Underweis hebben wij een oproep gedaan voor chauffeurs. Tot op heden hebben zich vier chauffeurs aangemeld. Dat is alvast een mooi begin, maar nog niet voldoende om een vervoersschema op te zetten waarbij de belasting niet te hoog is. We hopen dat er zich nog twee vrijwilligers aanmelden. Dan bent u ongeveer 1 keer per 6 weken aan de beurt om gemeenteleden op verzoek naar de kerk en daarna weer naar huis te brengen.
Wilt u uw medemens helpen? Meld u dan direct aan bij Kees Koopmans (kees-geartsje@ziggo.nl of via tel. 46 93 26).
 
terug