Omtinkers Omtinkers
De omtinkers verzorgen een deel van het pastorale werk. Via een  wijkindeling zijn vijf gemeenteleden 'benoemd'.
De omtinkers in onze Gemeente zijn:
 
Naam Adres Telefoonnummer Wijk (globaal)*
Auke Dijkstra

 
Buorren 19A
8845 SG  WAAKSENS
 
(0517) 46 91 25

 
Waaksens

 
Rienkje Koopmans


 
Waaxenserweg 37
8823 SW  LOLLUM

 
(0517) 46 92 18


 
Waaxenserweg
It Fabryk
Van Abbemastrjitte
 
Joop de Jong

 
Van Abbemastrjitte 5
8845 SG  LOLLUM
 
(0517) 46 91 07

 
Elshoutbuurt
Ald Haven (deel)
 
Tjam Visser/ Hillie Kooistra

 
Noordereind 15 / 37
8823SM  LOLLUM
 
(0517) 49 92 73 / 46 91 48

 
Ald Haven (even)
Noordereind
Berghuizerweg
 
Frieda Kuijpers-Cnossen


 
Elshoutbuurt 8
8823 SV  LOLLUM

 
(0517) 85 42 73 
Noordereind (oneven)
Kerkstraat
Hizzaarderlaan
 

*: indien u niet weet wie uw omtinker is, neem dan contact op met het Kerkelijk Buro.

 
terug