Onze Huizen van God Onze Huizen van God
Eerder is besloten om de kerken onder te brengen in een stichting. De Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens is verantwoordelijk voor het voortbestaan (o.a. beheer, onderhoud en gebruik) van de kerkgebouwen. De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens huurt voor haar erediensten de kerken bij de stichtingen. In onze dorpen bevinden zich twee kerken:
  • Hubertustsjerke in Lollum
  • Thomastsjerke in Waaksens
De Hubertustsjerke en Thomastsjerke
De Hubertustsjerke in Lollum en de Thomastsjerke in Waaksens en de bijbehorende begraafplaatsen zijn in het verleden overgedragen aan Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens. De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens gebruikt/huurt deze kerken voor de erediensten. De afspraak is gemaakt dat er circa 40 keer per jaar gebruik wordt gemaakt van de Hubertustsjerke in Lollum en circa 8 keer per jaar van de Thomastsjerke in Waaksens.
terug