Organist gezocht
28 nov 2019

Organist gezocht
De Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens wil als gemeenschap haar geloof belijden en vieren. Het is een kleine betrokken gemeenschap van mensen die met elkaar verbonden zijn in geloof, waarin alle aspecten van het leven van belang zijn: dankbaarheid, vreugde, teleurstelling, pijn en verdriet. We geloven in God die zich heeft doen kennen aan mensen op diverse wijzen, via het volk Israël, via Jezus, via de Geest, via Bijbelverhalen en die zich nog  steeds wil doen kennen aan mensen.
 
Op dit moment beschikt onze Gemeente over drie vaste organisten, die de muzikale begeleiding van de erediensten bij toerbeurt verzorgen. Graag breiden wij ons organistenteam uit met één
 
Organist
 
De muzikale begeleiding vindt hoofdzakelijk plaats in de ochtend. Beschikbaarheid voor rouw- en trouwdiensten en bijzondere vieringen is een pré. Uw muzikale begeleiding wordt minimaal 2 keer per maand gevraagd. Maar mocht u 1 zondag per maand beschikbaar zijn, ook dan stellen wij uw sollicitatie zeer op prijs.
 
De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens houdt haar erediensten in de Hubertuskerk te Lollum (ca. 40 keer per jaar), de Thomaskerk in Waaksens (ca. 12 keer per jaar). Bij hoge uitzonderingen wordt er ook wel een dienst in de Greidhoeke Kathedraal te Lollum gehouden (ca. 2 keer per jaar). De te zoeken organist is inzetbaar op alle orgels.
De te zingen liederen komen in de regel uit het Nieuwe Liedboek maar ook de liedbundel van Johannes de Heer komt regelmatig aan bod.  
 
Vergoeding
De huidige vaste organisten ontvangen per keer een vrijwilligersvergoeding, incl. reiskosten. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden voor een passende vergoeding.
 
Contact
Bent u geïnteresseerd? Neem dan voor meer informatie contact op met Rintje Schilstra van het College van Kerkrentmeesters, tel. (0517) 46 93 05 of via kerkrentmeesters@tsjerkelollumwaaksens.nl en/of schilstra.r@home.nl
 
 
terug