Oud ijzer op 16 april
05 mrt 2022

Oud ijzer op 16 april
Ook dit jaar wordt er weer oud ijzer opgehaald en wel op zaterdag 16april vanaf 9.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens.
Mocht u buiten het dorop wonen of heeft u een grote hoeveelheid oud ijzer aan te bieden dan kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters (Douwe Sieperda, tel. 469152). 
terug