Oud ijzer op 17 april
02 apr 2021

Oud ijzer op 17 april
Ook dit jaar wordt er weer oud ijzer opgehaald en wel op zaterdag 17 april vanaf 9.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens.
Mocht u buitetn het dorop wonen of heeft u een grote hoeveelheid oud ijzer aan te bieden dan kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters. 
terug