Paaswake 27 maart a.s.
13 mrt 2016

Paaswake 27 maart a.s.
Vanouds is Pasen het allerbelangrijkste feest in de kerk. Het is de overwinning van het licht van God op de dood. Ongeveer 1500 jaar geleden verzamelden mensen zich op de zaterdagavon voor Pasen in de kerk. Ze bleven de hele nacht waker om samen te wachten op het licht. Als het licht dan doorbrak was het feest. De hele nacht is behoorlijk pittig, maar we willen wel proberen om iets van dit oude gevoel te ervaren.
We komen vanaf 6.00 uur bij de Hubertuskerk samen, dan wordt het al licht. Om 6.20 uur komt de zon op. De eersten die het licht aan voelen komen zijn de vogels. Als die beginnen te zingen wordt de PAASKAARS aan het houtvuur aangestoken. Dan dragen we de brandende Paaskaars de kerk in. In de kerk is het dan nog donker, maar we geven symbolisch het licht door van de Paaskaars. Ook door de ramen komt er steeds meer licht de kerk binnen. In de kerk lezen we uit de Bijbel en luisteren we naar het Evangelie van Pasen. We zingen toepasselijke liederen en belijden ons geloof. Er is een korte meditatie.

Daarna gaan we met z'n allen aan tafel voor het ontbijt in it Lokaal om ongeveer 7.45 uur. Kunt u niet bij de Paaswake aanwezig zijn maar wilt u toch mee eten dan bent u van harte welkom. Graag opgave voor 22 maart bij Janneke Algra (tel. 469201) of Riemke Joustra (tel.469146).
terug