Predikant Predikant
Op dit moment is onze Gemeente vacant.

Indien er zich omstandigheden voordoen waarbij op korte termijn of direct een predikant nodig is, dan kunt u contact opnemen met de scriba of de voorzitter van de Kerkenraad, eventueel via uw omtinker. 
terug