Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens is op zoek naar een Predikant voor 0,33 Fte
20 okt 2022

Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens is op zoek naar een Predikant voor 0,33 Fte
Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens zoekt een bevlogen, warm en vriendelijke predikant, welke midden in de dorpen staat. Een predikant die samen met ons de uitdaging aangaat om een levende en actieve Gemeente te zijn en ons leidt naar een nieuwe toekomst.

Meer informatie
- de profielschets van onze Gemeente
- het beleidsplan van onze Gemeente
- Contact met de voorzitter van de Kerkenraad en beroepsingscommissie, Geartsje Algra

 
terug