Rianne Voogd nieuwe predikante
04 sep 2016

Rianne Voogd nieuwe predikante
De Gemeente heeft op de gehouden Gemeenteavond van 30 augustus jl. ingestemd met de voordracht van de Kerkenraad om Rianne Voogd uit Aldegea (De Fryske Marren) met ingang van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2019 te benoemen.
Op 2 oktober 2016 vindt om 13.30 uur de bevestigings- en intrededienst plaats in de Greidhoeke Katedraal aan de Waaxenserweg 4 te Lollum. Alle Gemeenteleden ontvangen een uitnodiging en zijn van harte welkom!
terug