Scriba / secretariaat Scriba / secretariaat
Indien u contact op wilt nemen met de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens dan kan dat via de scriba.

Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens
T.a.v. de Scriba, Baukje Okkema
Buorre 19a
8845 SG  WAAKSENS
tel. (0517) 46 91 25
e-mail

 
terug