Startzondag: 'Met een open blik...
18 sep 2017

Startzondag: 'Met een open blik...
De LiturgieCommissie heeft in samenwerking met ds. Voogd de organisatie verzorgd. De muzikale begeleiding was in handen van het koor Forte uit Makkum.
Het thema van de dienst was 'Met een open blik...'. Met het thema in het achterhoofd werd een zogenaamde Thomasviering verzorgd. Met een Thomasviering is geen preek, maar zijn de gemeenteleden zelf bezig met het thema van de lezing. Met behulp van vijf workshop gingen de Gemeenteleden uiteen om hierover verder te praten. Zo konden de Gemeenteleden kiezen uit de workshop liturgisch bloemschikken (voor de jeugd), een kruisje haken, heilige boontje doppen, een lied instuderen onder leiding van het koor Forte en een bijbelstudie rond Matheus.
Na afloop van de bijeenkomst was er nog een gezamenlijke lunch. De LiturgieCommissie en de Kerkenraad kijken terug op een zeer geslaagde en vernieuwende dienst.


terug