Startzondag op 17 september
01 sep 2023

Startzondag op 17 september
Onze jaarlijkse startzondag is het begin van de winterperiode. Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland 'Ga Mee' is een uitnodiging om je mee te laten nemen in de beweging van Gods Liefde.
Wij gaan elkaar op 17 september ontmoeten in een blijde dienst.
Dorien zal in deze dienst getuigenis doen van haar gebedsgenezing. We starten de dienst om 11.00 uur in de Hubertuskerk te Lollum. Daarna gaan we samen eten (soep, broodjes en een toetje). U kunt zich opgeven via het formulier in het kerkblad of bij Feikje (tel. 46 91 62) of Riemke (tel. 46 91 46)
terug