Stil in die nacht
09 dec 2023

Stil in die nacht
Stil in de nacht, werd zonder pracht
Jezus in Bethlehem geboren.
Daar zongen engelen een lied als nooit tevoren, 
een lied op een wondermooie wijs. Kyrie-e-leis.

Stil in die nacht, klonk er heel zacht
Vrede op aarde in de mensen
Herders en wijzen, zij kwamen met hun wensen
en zochten naar Hem in een paleis. Kyrie-e-leis.

Stil in die nacht, werd er volbracht
Hetgeen men eens zag in visioenen.
Hij kwam naar de aarde, tot redding van miljoenen
Op weg naar een heerlijk paradijs. Kyrie-e-leis.
terug