Vacante gemeente
29 mrt 2016 Vacante gemeente
De grootste gevolgen zijn:
 • Invulling erediensten
 • Predikantswerkzaamheden:
  • Pastoraat (bezoeken en omtinkers)
  • Vorming & Toerusting (o.a. catechisatie en bijbelavonden)
  • Beleid & Organisatie (o.a. kerkenraad, commissies)
 • Toekomst van onze gemeente.
Hieronder zal ik de gevolgen en oplossingen puntsgewijs toelichten.
 
Invulling erediensten
De afgelopen weken is er keihard gewerkt om voor zo’n 25 vrijkomende erediensten een andere voorganger te vinden. Wat bijna een onmogelijke klus lijkt om dat op korte termijn te organiseren, is door onze vrijwillige preekvoorziener toch gepresteerd. Voor alle kerkdiensten van Lollum-Waaksens is dit gelukt! Bedankt aan alle gastvoorgangers die bereid waren om ons te helpen. Ook een dank aan de organisten en kosters die door het gewijzigde rooster ook flexibel moeten zijn omdat tijdstippen zijn veranderd ten opzichte van het vorige preekrooster.
 
Predikantswerkzaamheden en toekomst van onze gemeente
Om oplossingen te bedenken voor de predikantswerkzaamheden moeten we ook naar de toekomst van onze gemeente kijken. In Nederland zien we dat het aantal leden van de Protestantse Kerk, de betrokkenheid, het kerkbezoek en daardoor de inkomsten de laatste jaren sterk afneemt.
In Lollum-Waaksens zien we dat ook, alleen (nog) niet zo heftig. We moeten realiseren dat de rol van ‘de kerk’ en het ‘geloven’ verandert, ook in onze Gemeente. Dat is niet erg, maar daar hebben we naar te handelen.
Als Kerkenraad zien we nog heel veel positiviteit in onze Gemeente, namelijk:
 • Ruim 300 leden, met een (vaste) betrokken kern
 • De behoefte aan inspiratie en bezinning
 • De behoefte aan ‘mienskip’
 • Iedere zondag nog een gevulde kerk
 • Voldoende deelname bij activiteiten
 • Enthousiaste organisatie (o.a. kerkenraad, Liturgiecommissie, omtinkers, leiding kindernevendienst)
 • Enthousiaste vrijwilligers
 
Als Kerkenraad willen we dan ook concluderen dat binnen de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens:
 1. Er (nu) nog voldoende betrokkenheid is en dat we niet zijn afgeschreven of genoodzaakt tot fusie
 2. Het niet kan doorgaan zo als het is of was
 3. Betrokkenheid en enthousiasme niet moet worden geremd
 4. Iedere achteruitgang niet terug komt.
 
Voor de lange termijn zullen we dan ook moeten werken aan een beleidsplan. Dit beleidsplan gaan we samen met u opstellen. Het moet antwoord geven op de vraag hoe de komende jaren (5-10 jaar?) het ‘geloven’ in Lollum en Waaksens er uit moet komen te zien, wat we daar voor nodig hebben en hoe we dat gaan doen. We denken dat het beleidsplan over ca. 2 jaar klaar moet kunnen zijn. Dat klinkt nog ver weg, maar een traject van discussie en besluiten duurt nu eenmaal lang.
 
Om nu ca. twee jaar zonder predikant verder te gaan vindt de Kerkenraad niet acceptabel. Wij vinden het belangrijk om actief te blijven en om de voorzieningen die we nu hebben zoveel mogelijk op peil te houden. Door actief te zijn kunnen we de betrokkenheid behouden en misschien zelfs weer vergroten!! Daar willen we dan voor de komende twee jaar ook in investeren!
Als Kerkenraad hebben we besloten om op zoek te gaan naar een tijdelijke predikant. Hierdoor creëren we tegelijkertijd rust en ruimte om goed na te denken over de toekomst. Hoe we de functie exact gaan invullen, moet nog verder worden uitgewerkt. Wat voor nu belangrijk is, is dat we kiezen voor continuïteit om ‘de kerk’ en het ‘geloven’ in Lollum en Waaksens veilig te stellen.
 
Blijf in contact!!
De komende tijd gaan we hard werken om een tijdelijke predikant in Lollum en Waaksens te krijgen. We hopen dit zo snel mogelijk geregeld te hebben, de werkelijkheid is dat dit  (helaas) niet per 1 april lukt.
Indien er zich omstandigheden voordoen waarbij op korte termijn of direct een predikant nodig is, dan gaat de Kerkenraad op zoek naar een beschikbare predikant uit een van de naburige Gemeenten. Indien deze situatie zich bij u voordoet, is het belangrijk dat u contact opneemt met de scriba of de voorzitter van de Kerkenraad. De contactgegevens vindt u altijd voorin de Underweis.
 
terug